Phần mềm quản lý văn phòng

OFFICE247.VN giúp doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả.
  • Tích hợp email & sms marketing online
  • Tích hợp phần mềm bán hàng
  • Tích hợp website bán hàng online

Xem video giới thiệu

OFFICE247

Đăng ký sử dụng

Sau khi đăng ký sử dụng bộ phận chăm sóc khách hàng của OFFICE247.VN sẽ liên lạc để giới thiệu phần mềm